HEU PROVAT GOOGLE MAPS?

En els últims anys he vist com la informació cartogràfica disponible a través de la xarxa ha augmentat de manera exagerada. Però hi ha que ser molt conscient del que representa la cartografia, es a dir una simplificació de la realitat, sense obviar aspectes com la fidelitat de la informació, la rigurositat en el tractament de les dades o la qualitat visual dels documents generats.

A la xarxa podem trobar informació proporcionada tant per organismes oficials com per empreses privades. Segur que molts de vosaltres haveu fet servir el visor cartogràfic del cadastre o del sigpac. També un dels programes estrella de la web com puga ser el google earth o un portal ja famós com google maps. Tots ells posen a disposició del public en general una quantitat ingent d'informació.

Aquest nou moviment ha generat un gran nou mercat, que està abarcant des de la telefonia mobil, als navegadors GPS. Y sense cap tipus de dubte, ha fet que la informació cartogràfica, sempre delicada, estratègica i un poc amagada, s'haja instal.lat a casa nostra de la forma més normal possible.

Però no és or tot el que brilla, moltes vegades no sabem l'empresa que ha el.laborat la cartografia, amb quins mètodes, o com. Per això mai no sobra contrastar diverses fonts, i si alguna és un organisme oficial, millor. Ja que Internet ens proporciona tanta informació, podem intentar utilitzar-la tota. Per ahi fora hi ha mes món que el proporcionat per google, ya siga maps o earth. Fa dos anys el poble d'Agres pareixia repetit, una vegada en la posició actual y altra vegada 200 metres a l'est. També ja fa molt de temps que apareix pintat el nou tram de l'autovia del mediterrani que passa pel nostre poble, tram que encara no s'ha inaugurat.

Amb això el que vull dir, es que hi ha que tindre molt clar l'ús que anem a fer de la informació cartogràfica. Per a que ens va ha servir. Y si realment la font que ens proporciona la cartografia compleix amb les nostres expectatives o finalitats. Crec que es mereix mes confiança l'institut geogràfic nacional que el gegant Google. Està molt bé que podam gaudir de tant informació, però amb precaució.

Per a finalitzar vull difondre l'existencia de dos protocols de transmissió d'informació a través de Internet, son l'WMS i WFS. Aquest son estandars definits per l' open geospatial consortium. Tal volta vos pregunteu això que és, o per a que servix. Basicament son les instruccions que permitixen a qualsevol client connectar-se a base de dades cartogràfiques del món. Si teniu un moment descarregueu el KOSMO 2.0 executeu-lo y connecteu-vos per WMS a qualsevol servidor cartogràfic d' Espanya o de l'extranger. Inmediatament teniu al vostre abast multitud d'informació cartogràfica, amb mes ferramentes que el zoom o el pan, però amb una cosa molt important. Tindreu informació de la informació cartogràfica.

Espere que continuen utilitzant las fantástiques ferramentes web com google earth, o google maps. Però a partir d'ara recordeu que també existix altra oferta.


J .Blanes

0 Response to "HEU PROVAT GOOGLE MAPS?"

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme