EL PASSEIG DEL COMTAT, UNA QÜESTIÓ D'ESTAT


Cocentaina Alternativa.-Tot i les característiques propies d'una obra pública, el Passeig del Comtat de Cocentaina está convertint-se en una qüestió d'estat en la que tots i cada un dels veïns veuen amb els seus propis ulls el que será la transformació de l'avinguda més emblemática del poble, o almenys, un dels punts on es duen a terme dos de les tradicions culturals més importants, la propera Fira de Tots Sants, i les festes de Moros i Cristians.

Bé, donada la importáncia a aquesta via pública per a tots els contestans i contestanes, hem de ser respetuosos amb les seues opinions, com ho som i hem de ser amb qualsevol opinió, vinga de qui vinga, i diga lo que diga. Aleshores, per analitzar aquest tema, aquesta perspectiva es necessária. Quí no ha manifestat la seua opinió sobre el projecte?

Per a la majoría dels mortals (la gent de a peu), ja que açó ja era carn de lleó per a la coorporació municipal molt abans, tot començá quan a la Revista El Comtat es publicá una fotografía simulada del que será el nou Passeig. Les conversacions de café, de banquet o de passeig inclogueren nou tema. 'Eixos adoquins durarán menos que el tio Carranc en el cotxe, que erea sego'-li deia el vell del banquet al seu acompanyant; 'Era precís gastar-se eixos diners amb la crisi que hi ha'-comentava la senyora al forn; 'A la fira no ho acaben, pa' la que ve, vorem'- contestá un cambrer del Passeig a un client. Moltes i diverses opinions que tots hem sentit en algún moment. Inclós, tindrem les nostres propies.

Fa poc es parlava del foment d'un mecanisme de participació ciutadana per a utilitzar en ocassions com aquestes. L'us del mateix tindría com a objecte el donar veu a tots els ciutadans per al disseny, evaluació i foment de qualsevol actuació pública, en aquest cas, d'un obra de remodelació. Però, no obstant, aquest te les seues limitacions, ja que ni ha que valorar fins a quin punt aquest es eficient. Obrir un termini per a la opinió pública i per a possibles modificacions del projecte es un aspecte molt a tindre amb compte, no obstant, l'elecció d'un disseny o altre, no deuria ser qüestió dels ciutadans, sinó dels que hem elegit per a que actúen en el nostre benefici. D'això es tracta el sistema democrátic, d'una qüestió de confiança. Clar està, amb els seus matissos. On no es pot arribar es a convocar un sistema de votació quan es presenten projectes com aquest. Democracia, sí, però no coorporativisme.

Articles tant d'una banda com de l'altra, donen veu a un llenguatge polític, 'cansino' si m'he se permés l'us d'aquest castellanisme, i que a més s'extén a la resta de ciutadans. La incoherència entre el que es diu i les formes d'actuar deixa molt que dessitjar. Com si d'un debat polític es tractara, en les edicions d'agost i setembre de la revista El Comtat, hem pogut veure a la cima del PSOE i del PP, 'dialogant' sobre les actuacions al Passeig. Desde 'Contestando', blog de caràcter polític, la nova bona se centra amb el Plá General d'Ordenació Urbana (PGOU), amb l'acussació a l'alcalde, Rafael Briet, de irrespetuós amb el Plá i la voluntat popular. I quina es la voluntat popular?


En casa d'un, podem triar si ens agrá el vermell per al saló i el blau per a la habitació del xiquet, però en 'casa de tots', el que t'agrada a tu no m'agrada a mi. Plataners, Palmeres, Oliveres o Carrasques, tants arbres com opinions. Com bé deia la senyora que comprava pastissos al forn, hem temps de crisi, que fem preocupant-nos sí posem un arbres o posem uns altres. El treball, les rentes i les necessitat socials, son el realment important. No obstant, per a traure el cap d'una crisi com aquesta ni ha que fomentar el treball, de ahi l'intent, algo rudimentari de subvencions tipus Plan E del Sabater. Diners amb els quals están fent-se les obres a Cocentaina. Subvencions dedicades a actuacions públiques, recordem. Per llástima les ajudes socials no construeixen nous llocs de treball, sinó tot el contrari. Amb una política d'aument del gasto social i d'obessitat del deute públic, la generació de treball es el que tots dessitgem.

Preparem nous arguments que el projecte de la nova Biblioteca ja está aprovat. Que el ritme no pare...

1 Response to "EL PASSEIG DEL COMTAT, UNA QÜESTIÓ D'ESTAT"

  1. mussol22 says:

    La dona del forn té raó. Però en la meua humild opinió la crisi té un transfons mes gran i les solucions d'obres públiques només son una mesura antiga per paliar situacions difícils durant una estona no masa prolongada.

    Per altra banda quan hi ha que fer actuacions municipals es indispensable comptar amb les opinions del poble, i mes quan es tracta d'una obra d'envergadura. Per aixó l'ajuntament com a organ contractant d'un projecte té que imposar les seues condicions, condicions que tenen que satisfer les necesitat de la població, i finalemnt els tècnics s'adaptaran y desenvoluparán la millor solució. Després l'ajuntament té que vetlar per que s'executen correctamnet. Per això jo em pregunte si l'obra del passeig s'ha fet per satisfer una necesitat real y si realment el beneficiari de l'obra será el poble de Cocentaina. Questions per a mi prou importants i que a dia d'avui encara no els he trobat una resposta satisfactoria

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme